Xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ môi trường: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát, tư vấn thủ tục bảo vệ môi trường, xử lý sạch... Dưới đây là một số thông tin về chất thải sinh hoạt và công nghệ xử lý. Xử lý nước thải … [Read more...]

Xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ mới AAO và MBBR

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, bán hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI AAO&MBBR:  Xử lý nước thải thủy … [Read more...]

Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

Công nghệ AAO là quá trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau. Đó là 3 quá trình: 1. Anaerobic ( quá trình kỵ khí) Vi sinh vật kỵ khí sẽ hấp thụ, phân hủy chất hữu cơ trong nước thải và các chất ô nhiễm dạng keo để chuyển chất hữu cơ sang dạng khí: CO2, H2S, CH4... Trong đó có 3 quá … [Read more...]

Sức ảnh hưởng của nước tẩy rửa

Công ty môi trường Ngọc Lân

Công ty môi trường Ngọc Lân tự hào là công ty đi đầu trong lĩnh vực môi trường từ năm 2003. Công ty chúng tôi đã xử lý thành công nhiều công trình như xử lý khí thải, xử lý chất thải, xử lý nước thải,…tại nhiều khu công nghiệp. Nước tẩy rửa là sản phẩm cần thiết trong cuộc sống ngày nay. Nó gồm … [Read more...]

Ô nhiễm môi trường và đời sống con người

Xử lý nước sạch tại Lạng Sơn

Nước thải là nước được thải ra sau khi sử dụng hoặc từ một quá trình nào đó do con người thải ra và không còn giá trị sử dụng lại cho quá trình đó nữa và được phân ra các loại sau : - Nước thải sinh hoạt - Nước thải công nghiệp - Nước mưa Trước tiên, xin đề cập đến nước thải công … [Read more...]

Bảo vệ môi trường nước

b. Các chỉ tiêu hóa học Độ PH Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H color:black">+ có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. - Khi pH = 7 nước có tính trung bình - pH < 7 nước có tính axit                       - pH > 7 nước có tính … [Read more...]

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Đối với các nước phát triển, nguyên tắc giảm sự phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả thu hồi chất thải là phương pháp thích hợp và khả thi. Để kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, người ta phải đưa ra nhiều giải pháp.   … [Read more...]

Công ty môi trường giới thiệu về phân loại bùn

Nguyên liệu của nền công nghiệp rất đa dạng phong phú, bên cạnh đó công nghệ chế biến thành phẩm cũng khá đa dạng. Do sự phong phú về nguyên liệu cũng như sản phẩm nên tính chất và thành phần của nước thải cũng hết sức phong phú và đa dạng. Nếu nồng độ BOD, COD, chất hữu cơ trong nước quá cao vượt tiêu … [Read more...]

Bể lọc sinh học nhỏ giọt

Xử lý nước sạch tại Lạng Sơn

I. Cấu tạo Bể lọc sinh học nhỏ giọt chia ra bể lọc vận tốc chậm, bể lọc vận tốc trung bình và nhanh, bể lọc cao tốc, bể lọc thô (xử lý nước thải sơ bộ trước giai đoạn xử lý thứ cấp), bể lọc hai pha. Bể lọc vận tốc chậm: có hình trụ hoặc chữ nhật, nước thải được nạp theo chu kỳ, chỉ … [Read more...]

Nhận xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ SBR

Đây là mô hình xử lý nước thải được áp dụng nhiều nhất ở nước ta trong việc xử lý nước thải cho khu công nghiệp tập trung. Hình:  Sơ đồ nguyên tắc hệ thống thoát nước khu công nghiệp        Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt từ các khu văn phòng … [Read more...]