Công ty môi trường Ngọc Lân    Bức tranh xử lý nước ở Việt Nam được chia làm hai phần bởi công ty Vedan: trước khi Vedan xả trộm và sau khi Vedan bị xử phạt.    Sau sự kiện công ty Vedan xả thải làm sông Thị Vải chết, bị truyền thông, công chúng