Công ty  môi trường nhận lập đề án bảo vệ môi trường khắp các tỉnh trong cả nước     Những công ty, DNTN  phải lập đề án bảo vệ môi trường: Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, các tòa nhà, trung tâm thương mại, siêu