Tag: nước thải sinh hoạt

Nhận xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ SBR

Đây là mô hình xử lý nước thải được áp dụng nhiều nhất ở nước ta trong việc xử lý nước thải cho khu công nghiệp tập trung. Hình:  Sơ đồ nguyên tắc hệ thống thoát nước khu công nghiệp        Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt