Công ty Ngọc Lân chuyên xử lý nước ngầm nhiễm Asen tại Tây Ninh và một số tỉnh thành lân cận. Nước ngầm nhiễm Asen và kim loại nặng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, lâu nay đang là vấn đề thời sự của thế giới và ở Việt Nam. Gần đây,