Author: admin

cột lọc Composite

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên cung cấp các dịch vụ: xử lý nước thải, khí thải, hóa chất, ĐTM, đồ án bảo vệ môi trường, tư vấn xử lý nước sạch, bảo vệ môi trường…. Ngoài ra công ty còn cung cấp các loại vật tư sử dụng cho xử lý nước thải như:

Xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ môi trường: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát, tư vấn thủ tục bảo vệ môi trường, xử lý sạch… Dưới đây là một số thông tin về chất thải

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên cung cấp các dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát… Dưới đây là một số thông tin về nước thải dệt nhuộm và quy trình xử lý. 1.  ĐẶC TRƯNG

Xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ mới AAO và MBBR

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, bán hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch … XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI AAO&MBBR:  Xử lý