Các giải pháp xử lý ô nhiễm thực tiễn ngành thuộc da

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên cung cấp các dịch vụ: xử lý nước thải, xử lý khí thải, cung cấp hóa chất, thiết bị xử lý, viết báo cáo giám sát, ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, tư vấn môi trường… Sau đây là 1 số giải pháp xử lý ô nhiễm thực tiễn.

1. Đối với công nghệ thuộc da tanin và phèn nhôm quy mô nhỏ ( Q= 10-20 m3/ngày.đêm) công nghệ xử lý nước thải sẽ bao gồm bể điều hòa, bể lắng đợt 1, bể xử lý sinh học hiếu khí và bể chứa bùn là thích hợp và đạt hiệu quả cao về chất lượng xử lý nước và chi phí đầu tư, vận hành máy móc thiết bị.

2. Đối với công nghệ thuộc da Chrome quy mô nhỏ (Q= 10-20 m3/ngày.đêm) công nghệ xử lý nước thải bao gồm bể chứa nước thải ngâm vôi và nước thải thuộc Chrome (tách riêng vì các chất trong những dòng nước thải này có thể phản ứng với nhau), bể lắng cặn vôi, bể điều hòa, bể lắng đợt 1, bể xử lý sinh học hiếu khí, bể chứa cặn vôi và bể chứa bùn.

3. Đối với những nhà máy, cơ sở thuộc da lớn, lưu lượng nước thải nhiều (Q= 300-400 m3/ngày.đêm) đòi hỏi phải đầu tư thiết bị và máy móc cho trạm xử lý nước thải quy mô lớn hơn và mức độ tự động hóa phải phù hợp với tầm vóc nhà máy của mình. Giải pháp hợp lý nhất bao gồm bể điều hòa chứa các loại nước thải từ từ các công đoạn trừ nước thải chrome và nước thải ngâm vôi. Nước thải qua bể lắng 1, để lắng cặn có kích thước lớn trước khi chảy qua bể kị khí đợt 1, nếu nước thải có hàm lượng ion SO4 >500 mg/l thì cần thiết có bể xử lý kị bậc 2. Nước thải qua bể Aroten để xử lý hiếu khí và sau đó hỗn hợp nước và bùn hoạt tính được lắng tại bể lắng 2 và khử trùng bằng hóa chất chlorine. Bùn từ bể lắng 1 và 2 được đưa đến bể nén bùn và khử nước bằng sân phơi hoặc thiết bị ép bùn. Còn bể chứa nước thải chrome, bể chứa nước thải ngâm vôi và cùng hòa chung vào bể trộn, tại đây có bộ phận điều chỉnh pH để kết tủa chrome tại bể lắng. Cặn được đưa vào sân phơi cặn.

Nguồn: Sưu tầm Internet

 

Add a Comment