Category: Dịch vụ môi trường

Xử lý nước thải tại Cần Thơ

Công ty môi trường Ngọc Lân tại Cần Thơ được thành lập từ năm 2003, công ty chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong ngành môi trường và thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý nước sạch, cung cấp hóa chất…   Hệ

Xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ môi trường: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát, tư vấn thủ tục bảo vệ môi trường, xử lý sạch… Dưới đây là một số thông tin về chất thải

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Công ty môi trường Ngọc Lân chuyên cung cấp các dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát… Dưới đây là một số thông tin về nước thải dệt nhuộm và quy trình xử lý. 1.  ĐẶC TRƯNG