Category: Xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ môi trường: xử lý nước thải, khí thải, cung cấp hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM, báo cáo giám sát, tư vấn thủ tục bảo vệ môi trường, xử lý sạch… Dưới đây là một số thông tin về chất thải

Xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ mới AAO và MBBR

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp dịch vụ môi trường như: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải, bán hóa chất, đề án bảo vệ môi trường, DTM, tư vấn thủ tục môi trường, xử lý nước sạch … XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI AAO&MBBR:  Xử lý

Bể lọc sinh học nhỏ giọt

I. Cấu tạo Bể lọc sinh học nhỏ giọt chia ra bể lọc vận tốc chậm, bể lọc vận tốc trung bình và nhanh, bể lọc cao tốc, bể lọc thô (xử lý nước thải sơ bộ trước giai đoạn xử lý thứ cấp), bể lọc hai pha. Bể lọc vận tốc chậm: có hình

Nhận xử lý nước thải khu công nghiệp bằng công nghệ SBR

Đây là mô hình xử lý nước thải được áp dụng nhiều nhất ở nước ta trong việc xử lý nước thải cho khu công nghiệp tập trung. Hình:  Sơ đồ nguyên tắc hệ thống thoát nước khu công nghiệp        Nước thải của khu công nghiệp gồm hai loại chính: nước thải sinh hoạt