Kính thưa quý khách!        Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập vào năm 2003 là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường. Công ty chúng tôi nhận chuyển giao công nghệ xử lý nước thải bậc cao như công nghệ oxy hoá