Xử lý nước thải bằng công nghệ AAO

Công nghệ AAO là quá trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau. Đó là 3 quá trình: 1. Anaerobic ( quá trình kỵ khí) Vi sinh vật kỵ khí sẽ hấp thụ, phân hủy chất hữu cơ trong nước thải và các chất ô nhiễm dạng keo để chuyển chất hữu cơ sang dạng khí: CO2, H2S, CH4… Trong đó có 3 quá trình:

  • Phân hủy chất hữu cơ thành hợp chất cao phân tử
  • Tạo các axit
  • Tạo methane 

Khí Biogas được thu lại làm chất đốt. 2. Quá trình thiếu khí Anoxit Thời gian lưu là 1 tiếng đồng hồ. Trong nước thải có Nito và Photpho cần phải loại thải ra bằng quá trình Nitrat hóa và Photphorit hóa.

  • Nitrat hóa là quá trình tách Oxi lần lượt: NO3- qua NO2- qua N2O và tạo thành khí N2 bay hơi.
  • Photphorit hóa là quá trình chuyển hóa P+ thành chất ko có photpho hay photpho dễ dàng phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí.
  • Quá trình thiếu khí này có máy khuấy trộn làm giảm oxi giúp vi sinh phát triển và giá thể vi sinh giúp vi sinh bám vào và phát triển.

3. Quá trình Oxic ( hiếu khí) Bùn hoạt tính (vi sinh vật hiếu khí) hấp thụ oxi, chất hữu cơ ô nhiễm, sử dụng N, P tổng hợp tế bào mới, tào bào già tự phân hủy. Quá trình tổng hợp tế bào mới diễn ra nhanh hơn các tế bào già chết đi, dẫn đến lượng bùn dư và phải thu bùn thải định kỳ. Phản ứng xảy ra trong bể Arotank (sục khí khuấy đảo tăng cường oxi)

  • Oxi hóa và phân hủy chất hữu cơ tạo ra CO2, H2O và năng lượng
  • Tổng hợp tế bào mới tạo ra CO2, tế bào mới, H2O và năng lượng
  • Phân hủy nội sinh tạo ra CO2, NH3, H2O và năng lượng.

Công nghệ xử lý nước thải AAO sử dụng cho xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao.

Add a Comment